POLITIKA KVALITY firmy HOOK CZ s.r.o.

Hlavní činností firmy je vývoj a výroba tažných zařízení s koulí ISO 50 pro osobní a nákladní automobily a prodej těchto výrobků nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy a světa.

 

Nejvyšší prioritou naší společnosti je spokojenost zákazníků založená na kvalitě výrobků, kvantitě a včasnosti dodávek.

 

Politika kvality se odráží v těchto principech:

 

Zákazníci:

-       Cílem naší činnosti je splnit všechny požadavky zákazníka, a to vyjádřené i nevyjádřené.

-       Dodáváme výrobky a služby vysoké kvality za přiměřenou cenu, soustavně rozšiřujeme nabídku homologovaných výrobků, poskytujeme zákazníků kvalitní poradenství a servis.

 

Dodavatelé:

-       S dodavateli budujeme partnerské vztahy založené na oboustranně výhodné spolupráci.

-       Dodavatele vybíráme a pravidelně hodnotíme s cílem zajistit plynulou výrobu kvalitních produktů.

 

Zaměstnanci:

-       Uvědomujeme si, že kvalitní výrobky a služby mohou zajistit pouze kompetentní zaměstnanci. Proto vytváříme podmínky pro kontinuální vzdělávání.

-       Každý zaměstnanec si uvědomuje svoji zvýšenou odpovědnost vyplývající z faktu, že výroba tažných zařízení podléhá evropské homologaci a na výrobky jsou kladeny vysoké požadavky z důvodu bezpečnosti v silničním provozu.

 

Okolní prostředí:

-       Veškerá činnost firmy probíhá v souladu s platnými legislativními, hygienickými a bezpečnostními předpisy.

 

Závazek společnosti:

-       Vedení společnosti se zavazuje svojí osobní angažovaností přispívat k naplňování požadavků systému managementu kvality, zlepšování jeho efektivnosti a výkonnosti prostřednictvím stanovených cílů kvality.