Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím firmou HOOK CZ s.r.o., se sídlem Košuličova 2, 619 00 Brno, IČO: 26221721 a kupujícím.

1. Všeobecné podmínky prodeje

Zboží může být objednáváno osobně v prodejně prodávajícího, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictví e-shopu prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena objednáním zboží kupujícím (jakýmkoliv z výše uvedených způsobů) a přijetím objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající expeduje objednané zboží v den přijetí objednávky, nebo nejpozději následující pracovní den. Pokud objednané zboží nebo jeho část není skladem, kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího a informuje jej o termínu dodání.

Vyobrazení zboží na webových stránkách prodávajícího, stejně jako přiložené dokumenty (např. návody k montáži) mají informativní charakter a prodávající si vyhrazuje právo měnit veškeré dokumenty vztahující se ke zboží. Fotografie jsou ilustrační.

2. Cena a platební podmínky

Maloobchodní ceny uvedené v internetové obchodě jsou včetně DPH a neobsahují cenu přepravy. Cenu zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti při převzetí zboží v sídle prodávajícího
  • bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží v sídle prodávajícího
  • v hotovosti při doručení na dobírku
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím virtuálního platebního terminálu

Po zaplacení zboží vystaví prodávající daňový doklad (faktura nebo pokladní daňový doklad). Daňový doklad je předán kupujícímu současně se zbožím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (spotřebitel), který sjednal kupní smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku (např. nákupem v internetové obchodě), má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Kupující musí informovat prodávajícího o tom, že odstupuje od kupní smlouvy. Toto může učinit písemně nebo e-mailem. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího nepoškozené, plně funkční a kompletní. Součásti dodávek, které musí být vráceny, jsou pro jednotlivé druhy zboží následující:

  • Tažné zařízení: Tažné zařízení včetně všech dílů, spojovací materiál v původním nepoškozeném obalu, návod k použití, Typový list
  • Nosič na kola: Nosič na kola v původním balení, návod k použití, záruční list
  • Elektroinstalace: Elektroinstalace v nepoškozeném původním balení

 

Prodávající posoudí stav vráceného zboží. Pokud je zboží nepoškozené a kompletní, je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku plně odpovídající kupní ceně. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

V případě, že nebude vrácené zboží kompletní, nebo bude poškozeno, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Doporučujeme zasílat zboží doporučeně, protože neručíme za případnou ztrátu během přepravy. Vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku, zásilka na dobírku nebude prodávajícím přijata.

4. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme výlučně v rámci ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu) zjišťujeme a zpracováváme pouze tehdy, jestliže nám tyto údaje poskytnete např. odesláním objednávky na internetu, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky při poptávce nebo objednávce. Sdělením osobních údajů zároveň souhlasíte s jejich zpracováním. Tyto údaje jsou z Vaší strany poskytovány dobrovolně.

Předávání osobních údajů třetí osobě: Vaše osobní údaje předáváme třetí osobě pouze v případě, že je to nezbytně nutné (např. přepravní společnosti při zasílání zboží).

Máte právo udělený souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů s účinností do budoucnosti kdykoliv odvolat. Odvolání nám můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu info@hook-tz.cz.