Nezbytnou součástí tažného zařízení je elektropřípojka, která zajistí osvětlení přívěsu, případně přenáší další funkce z vozidla na přívěs a z přívěsu na vozidlo. Elektropřípojka může být buď univerzální, nebo typová (určená pro konkrétní vozidlo). Univerzální i typové elektroinstalace mohou být 7 pin nebo 13 pin. Pro připojení obytného přívěsu nebo přívěsu s couvacím světlem je potřeba použít 13 pin elektropřípojku, v ostatních případech je dostačující 7 pin. Pro auta, která jsou v záruční době, doporučujeme použít typovou elektroinstalaci.

     1. Základní univerzální 7 pin/13 pin elektroinstalace - je vhodná pro vozidla, která nejsou osazena složitými řídícími systémy, tzn. nemají funkci kontroly světel (Check Control), nemají datovou sběrnici CAN- BUS. Většinou se jedná o vozidla staršího data výroby.

      Elektrosada se skládá z těchto dílů:    -zásuvka (bez mikrospínače pro odpojení mlhovky)
                                                             -kabelový svazek o délce 220 cm
                                                             -samořezné spony pro připojení k vodičům ve vozidle
                                                             -spojovací materiál pro připevnění zásuvky
      

     2. Elektroinstalace univerzální 7 pin/13 pin s modulem – je určena pro vozidla se systémem řízení CAN-BUS, tzn. je vhodná pro novější vozidla, která jsou osazena řídícími systémy, které hlídají spotřebu el.energie na jednotlivých vodičích a spotřebičích (žárovkách) a zároveň kontrolují správnou funkci směrových světel na vozidle a na přívěsu, funkci všech žárovek v předních i zadních světlometech (Check Control).

Elektrosada se skládá z těchto dílů:     - zásuvka (bez mikrospínače pro odpojení mlhovky)
                                                        -kabelový svazek
                                                        -řídící modul typu CAN-BUS
                                                        -silový vodič pro propojení řídícího modulu s baterií vozidla
                                                        -samořezné spony pro připojení k vodičům ve vozidle
                                                        -spojovací materiál pro připevnění zásuvky 
 

Při montáži je nutno správně určit typ zapojení. Naše elektropřípojka zohlednuje zapojení MULTIPLEX, tzn. jedním drátem jsou obsluhovány 2 spotřebiče (žárovky)

-        Multiplex 1: obrysová světla + brzda
-        Multiplex 2: obrysová světla + mlhovka
 
Určit správný typ zapojení je třeba pomocí el. multimetru. Rozdíl v napětí pro jednotlivé spotřebiče může být u některých výrobců vozidel pouze např. 0,3-0,6V! Proto není vhodné používat pouze napichovací zkoušečku.

 

     3. Typová elektroinstalace 7 pin/13 pin je elektrosada určená pro konkrétní typ vozidla. Napojení k vozidlu je řešeno pomocí konektrorů. Typové elektropřípojky pro vozidla osazená řídícím systémem mají řídící modul, který zajišťuje správnou komunikaci mezi vozidlem a přívěsem. Druhy modulů:

-        AFC modul - kontroluje funkci směrových světel
-        CC modul – kontroluje funkci obrysových světel
-        CFC modul zajišťuje komunikaci mezi autem a přívěsem. Jedná se například o zajištění následujících funkcí: kontrola světel a blinkrů, odpojování parkovacích senzorů (PDC), odpojení mlhovky, správné nastavení ESP
 
Informaci, zda má Vaše auto Check Control, můžete zjistit v návodu k vozidlu, nebo tak, že vytáhnete konektory ze světel a na palubní desce zjistíte, zda auto signalizuje závadu. Pokud ano, má auto Check Control a k montáži musíte použít elektroinstalaci s řídícím modulem.
 
Elektroinstalace uvedené v souvisejícím zboží v našem e-shopu jsou pouze doporučené. Ne vždy je možné použít všechny uvedené elektropřípojky pro všechny modely konkrétního vozidla. Za správný výběr elektroinstalace odpovídá montážní firma, případně majitel auta. Pokud si nejste výběrem jisti, kontaktuje naši technickou podporu!