Po montáži tažného zařízení na auto je třeba tuto změnu zapsat do registru silničních vozidel. Změny do registru zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

K zápisu budete potřebovat následující doklady:

- Typový list k tažnému zařízení (dodá výrobce nebo dovozce tažného zařízení)
- potvrzení o provedení montáže na Typovém listu, nebo potvrzení o kontrole tažného zařízení z STK
- velký technický průkaz
- osvědčení o technickém průkazu
- vyplněný formulář „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“
- platný doklad totožnosti
- výpis z OR nebo živnostenský list (pokud je auto v majetku firmy)
- plnou moc (pokud je vlastník zastoupen jinou osobou)