Ve firmě HOOK CZ dbáme na kvalitu svých výrobků i služeb poskytovaných zákazníkům. Máme zaveden certifikovaný systém managementu kvality dle DIN EN ISO 9001 : 2008 v oboru Vývoj a výroba tažných zařízení.  

Kvalita a výkonnost firemních procesů je také certifikována a pravidelně každoročně prověřována Úřadem silniční dopravy Spolkové republiky Německo (KBA).